8. učna enota: Preverjanje in ocenjevanje

8th LEARNING UNIT: Verification and assessment

Students' approaches to learning (study) and the ways in which they learn are significantly influenced by the ways in which their knowledge is checked and evaluated and the achievement of learning goals and outcomes.
7. učna enota: Oblikovanje kurikuluma predmeta

7th LEARNING UNIT: Course curriculum design

Izraz kurikulum se nanaša na celoto znanj, veščin, stališč in vrednot, ki naj bi se jih študenti naučili, jih razvili in usvojili v poučevalno-učnem procesu. To pa vključuje: učne cilje
6. učna enota: Poučevanje praktičnih in kliničnih znanj

6th LEARNING UNIT: Teaching practical and clinical skills

Mladi, ki po uspešno zaključeni diplomi vstopajo na trg dela, poleg teoretičnih znanj s področja predmeta oziroma discipline, potrebujejo tudi zmožnost, da ta znanja uporabijo v praksi oziroma na delovnem
5. učna enota: Seminar in skupinska diskusija

5th LEARNING UNIT: Seminar and group discussion

Seminar v visokošolskem izobraževanju na splošno pomeni obliko poučevanja in učenja, pri kateri sodeluje razmeroma majhno število študentov.  Seminar je v osnovi namenjen diskusiji o vprašanjih, ki se običajno navezujejo
4. učna enota: Visokošolsko predavanje

4th LEARNING UNIT: University lecture

Predavanje, kot oblika poučevanja na visokošolskem nivoju, se ohranja že stoletja in je še danes najpogosteje uporabljana metoda poučevanja – a če ni uporabljena ustrezno, je tudi ena najmanj učinkovitih
3. učna enota: Učitelji in poučevanje

3rd LEARNING UNIT: Professors and teaching

Najbrž si vsak učitelj želi svoje študente tudi naučiti to kar predava in ne le podajati snov. Načini, kako to počnejo pa se od učitelja do učitelja, zelo razlikujejo. Zelo
2. učna enota: Študenti in učenje

2nd LEARNING UNIT: Students and learning

Vsak učitelj si prizadeva za to, da bi bili njegovi učenci ali študenti aktivni in, da bi se kar največ od posredovanega, tudi naučili. To pa velikokrat ni lahka naloga.