Inovativni pristopi za dvig kakovosti poučevanja v visokošolskem izobraževanju

Inovativni pristopi za dvig kakovosti poučevanja v visokošolskem izobraževanju

Na Alma Mater se je s slovesno podelitvijo zaključilo pedagoško-didaktično usposabljanje akademskega osebja univerz in visokošolskih ustanov.

Predsednik Alma Mater Europraea – ECM, prof. dr. Ludvik Toplak, je ob podelitvi poudaril: “Na Alma Mater se zavedamo, kako pomembno je izboljševanje znanja, veščin in kompetenc za poučevanje in zagotavljanje podpore učenju študentov ter paradigmantski premik od poučevanja k učenju ter novi vlogi učitelja.”

V sklopu programa “Uvod v poučevanje in učenje v višješolskem strokovnem in visokošolskem izobraževanju (UPUVI)” – izvedla sta ga izr. prof. dr. Slavko Cvetek and doc. dr. Polonca Pangrčič – smo pridobili dragoceno znanje. Ta program je bil del projekta “Oblikovanje za povečano kompetentnost skozi aktivno participacijo v visokem šolstvu/DECAP-HE“. Naši cilji so bili raziskati in uporabiti temeljne značilnosti pedagoških praks, ki so skladne z načeli aktivnega učenja za razvoj ključnih kompetenc za 21. stoletje v visokošolskem izobraževanju.

Razviti in širiti moramo nove prakse in učna okolja ter zagotoviti razvoj in trajnost aktivnih učnih okolij v celotnem visokošolskem izobraževanju v Sloveniji in nenazadnje zasnovati mrežo interaktivnih učnih okolij za inovativno poučevanje in izgradnjo skupnosti prakse v pedagogiki aktivnega učenja na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja v visokem šolstvu,” pojasnjuje vodja projekta doc. dr. Polonca Pangrčič.

Udeleženci so usvojili znanja iz sledečih vsebin: visokošolsko izobraževanje na začetku 21. stoletja, študenti in učenje, učitelji in poučevanje, visokošolsko predavanje, seminar in skupinska diskusija, poučevanje praktičnih in kliničnih znanj, oblikovanje kurikuluma I, oblikovanje kurikuluma II, preverjanje in ocenjevanje, vrednotenje poučevanja in profesionalni razvoj.

Ponosni smo na dosežke našega akademskega osebja ter na njihovo predanost kakovostnemu poučevanju. S skupnimi močmi gradimo prihodnost visokošolskega izobraževanja z ustvarjanjem inovativnih pristopov.

Veselimo se novih dosežkov in napredka!