Projekt v sliki in videu

Aktualni utrinki s projekta.

Oblikovanje visokega šolstva

Kompetentnost skozi aktivno participacijo