Aktivna participacija v visokem šolstvu

Glavni splošni cilj projekta je izboljšati kakovost in učinkovitost poučevanja in učenja v visokošolskem izobraževanju ter opolnomočiti posameznike in institucije v visokem šolstvu, da se v sodelovanju z drugimi deležniki ter z izmenjavo dobrih praks aktivno odzovejo na izzive priprave študentov na delo in življenje v 21. stoletju.

 

Projekt Oblikovanje za povečano kompetentnost skozi aktivno participacijo v visokem šolstvu / Designing for Enhanced Competence through Active Participation in Higher Education, je financiran s strani norveškega finančnega mehanizma Norvay Grants s strani Službe Vlade Republike Slovenija za razvoj in Evropsko kohezijsko politiko. V projektu sodelujejo Alma Mater Europaea – ECM, Pedagoški inštitut, Študentska organizacija Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije in Kristiania University College iz Norveške.

Partnerji projekta

Oblikovanje visokega šolstva

Kompetentnost skozi aktivno participacijo