Izdali smo znanstveno-strokovni priročnik

Izdali smo znanstveno-strokovni priročnik

Vključeni partnerji smo k projektu pristopili z namenom izboljšati visokošolsko prakso v slovenskem prostoru in s tem prispevati, da bi bili diplomanti bolje usposobljeni za delo v profesionalnih okoljih, kjer se bodo zaposlovali, in na ta način gradili ter sooblikovali našo družbo v prihodnosti.

Prav zato avtorji dajejo poudarek aktivnemu učenju, saj od sedenja v prepolni predavalnici študenti ne odnesejo veliko. Aktivno učenje učitelj organizira na način, da aktivira študente, ki skozi lastno akcijo dosežejo želen rezultat in se na ta način tudi naučijo. Znanje, pridobljeno na tak način, je trajnejše, kar potrjujejo tudi najnovejše raziskave s področja nevroznanosti in učenja.

Priročnik je namenjen vsem visokošolskim učiteljem, ki želijo skozi spoznavanje sodobnih načel, pristopov in strategij visokošolskega poučevanja in zagotavljanja podpore učenju študentov nadgraditi in izpopolniti svojo pedagoško-didaktično kompetentnost. Dobrodošel bo tudi raziskovalcem, strokovnemu osebju visokošolskih ustanov in vsem, ki jih iz kakršnegakoli razloga – osebnega, akademskega ali profesionalnega – omenjeno področje zanima. V njem bodo našli paleto sodobnih pristopov, strategij, metod in oblik, ki temeljijo na spoznanjih znanosti učenja in so preverjeni v visokošolski praksi. Predstavljeni so na način, da jih bo bralec lahko s pridom uporabil v praksi ali pa za nadaljnje raziskovanje in razmišljanje.