Študijski obisk na Norveškem

Študijski obisk na Norveškem

Naraščajoče gospodarske in družbene zahteve 21. stoletja pogojujejo inovacijo pedagoške prakse in aktivno vključevanje študentov v učenje. To je mogoče doseči z izboljšanim institucionalnim sodelovanjem in izmenjavo znanja na različnih ravneh. Projekt Oblikovanje za povečano kompetentnost skozi aktivno participacijo v visokem šolstvu (DECAP-HE) temelji na izboljšanju kakovosti in učinkovitosti poučevanja in učenja v visokošolskem izobraževanju ter opolnomočenju posameznikov in institucij v visokem šolstvu.

»Glavni učinki in rezultati projekta DECAP-HE vključujejo razvite in preizkušene nove inovativne pedagoške prakse in aktivna učna okolja na dveh visokošolskih ustanovah, s povečanim institucionalnim sodelovanjem in v partnerstvu z učitelji ter drugimi strokovnjaki,« je povedala doc. dr. Polonca Pangrčič, vodja projekta na Alma Mater in dodala, da so z obiskom Norveške univerze razširili nabor znanja in izkušenj.

Namen projekta je razviti trajnostna orodja in vire za didaktično usposabljanje, razvoj multiplikatorjev, vzajemno učenje, sistemske inovacije za aktivno učenje na vseh ravneh formalnega in neformalnega visokošolskega izobraževanja.

Vsak partner predstavlja dodano vrednost projektnim področjem:

·      Alma Mater Europaea – ECM (AMEU) – didaktično usposabljanje, tehnološko izboljšano poučevanje;

·      Kristiania University College (KUC) – uporabno učenje za inovacije v družbi;

·      Gospodarska zbornica Slovenije – gospodarske potrebe, oblikovalsko razmišljanje, vseživljenjsko učenje;

·      Pedagoški raziskovalni inštitut (PI) – veda o izobraževanju, razvoj učiteljev;

·      Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) – potrebe, interesi in zaposlovanje študentov; visokošolska politika.

Projekt sofinancira Norveški finančni mehanizem Norway Grants, organ upravljanja na slovenski strani pa je Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Glavna ideja Norway Grants je zelena, konkurenčna in vključujoča Evropa.