2. učna enota: Študenti in učenje

2. učna enota: Študenti in učenje

Vsak učitelj si prizadeva za to, da bi bili njegovi učenci ali študenti aktivni in, da bi se kar največ od posredovanega, tudi naučili. To pa velikokrat ni lahka naloga. Kako aktivirati študente? Najprej moramo razumeti načine, kako študenti pristopajo k učenju in opravljanju s študijem povezanih nalog. V osnovi gre za dva nasprotujoča si pristopa – površinski ali globinski pristop.

Pri površinskem pristopu je izpostavljena:

 • težnja po reprodukciji vsebine, 
 • pasivno in nekritično sprejemanje idej in informacij, 
 • usmerjenost zgolj na zahteve izpita,
 • pomanjkanje ciljev in strategij za učenje,
 • poudarek na učenju na pamet in rutinskih postopkih. 

 

Za globinski pristop je značilno: 

 • želja študenta, da bi sam razumel gradivo, 
 • aktivna interakcija študenta z vsebino, 
 • povezovanje novih idej s predhodnim znanjem in izkušnjami,
 • uporaba dokazov pri presojanju in sprejemanju zaključkov. 

Od česa pa je odvisno pa katerem principu pristopa študent k učenju? Velika študijska obremenitev (preveč gradiva, literature), način poučevanja in izpitni sistem, ki spodbuja memoriranje in reprodukcijo, slabo ali nikakršno povratno informiranje idr., spodbuja površinski pristop. Če pa učitelji pripravljajo učne aktivnosti in naloge, ki od študentov zahtevajo, da se angažirajo z vsebino (učno snovjo), povezujejo novo snov s tem, kar o tem že vedo, če se učitelji osredotočajo na ključne koncepte in jim namenijo dovolj časa, izvajajo teste/izpite, ki zahtevajo višje ravni mišljenja, pa to od študenta zahteva in ga spodbuja k bolj poglobljenem študiju in tudi pristopu k učenju.

To so tudi značilnosti aktivnega učenja, ki tudi:

 • pomeni vsako učenje, pri katerem so študenti aktivno vključeni v učni proces, 
 • je postalo učenje splošni okvir za modernizacijo poučevanja in učenja v visokošolskih ustanovah v Evropi – na študenta osredinjeno.
 • se navezuje na različne izobraževalne teorije in koncepte 
 • je podprto s spoznanji znanosti o učenju (nevroznanost, kognitivna psihologija, nevroedukacijsko raziskovanje idr.).
 • raznolike strategije aktivnega učenja 
 • usmerjeno v spreminjanje pojmovnih struktur študentov 
 • se začne z zamišljanjem učnih izkustev (aktivnosti in nalog), ki vodijo k učenju.

Gradivo

Ta učna enota prikazuje:

 • razlike in razloge različnih pristopov študentov k učenju, 
 • ključne značilnosti koncepta in pristopa aktivnega učenja,
 • nekaj spoznanj znanosti učenja in implikacij za poučevanje.

Gradivo za prenos

Oceni predavanje

S klikom na zvezdico podajte oceno

Povprečna ocena 4.5 / 5. Število ocen: 4

No votes so far! Be the first to rate this post.

Podaj svoje mnenje

Vaš elektronski naslov ne bo objavljen.