9. predavanje: Vrednotenje in profesionalni razvoj učiteljev

Izraz ‘vrednotenje’ (ang. evaluation) pogosto pojavlja skupaj z ‘ocenjevanjem’ (ang. assessment). Oba izraza imata podoben pomen in se v praksi pogosto uporabljata kot sopomenki ali celo zamenjujeta, vendar so med

8. predavanje: Preverjanje in ocenjevanje

Na pristope študentov k učenju (študiju) in na načine na katere se učijo, bistveno vplivajo načini s katerimi se preverja in ocenjuje njihovo znanje in doseganje učnih ciljev in izidov. 

7. predavanje: Oblikovanje kurikuluma predmeta

Izraz kurikulum se nanaša na celoto znanj, veščin, stališč in vrednot, ki naj bi se jih študenti naučili, jih razvili in usvojili v poučevalno-učnem procesu. To pa vključuje: učne cilje

6. predavanje: Poučevanje praktičnih in kliničnih znanj

Mladi, ki po uspešno zaključeni diplomi vstopajo na trg dela, poleg teoretičnih znanj s področja predmeta oziroma discipline, potrebujejo tudi zmožnost, da ta znanja uporabijo v praksi oziroma na delovnem

5. predavanje: Seminar in skupinska diskusija

Seminar v visokošolskem izobraževanju na splošno pomeni obliko poučevanja in učenja, pri kateri sodeluje razmeroma majhno število študentov.  Seminar je v osnovi namenjen diskusiji o vprašanjih, ki se običajno navezujejo

4. predavanje: Visokošolsko predavanje

Predavanje, kot oblika poučevanja na visokošolskem nivoju, se ohranja že stoletja in je še danes najpogosteje uporabljana metoda poučevanja – a če ni uporabljena ustrezno, je tudi ena najmanj učinkovitih

3. predavanje: Učitelji in poučevanje

Najbrž si vsak učitelj želi svoje študente tudi naučiti to kar predava in ne le podajati snov. Načini, kako to počnejo pa se od učitelja do učitelja, zelo razlikujejo. Zelo

2. predavanje: Študenti in učenje

Vsak učitelj si prizadeva za to, da bi bili njegovi učenci ali študenti aktivni in, da bi se kar največ od posredovanega, tudi naučili. To pa velikokrat ni lahka naloga.
Test objava comment

Test objava comment

Osnovni namen projekta je izboljšati kakovost in učinkovitost poučevanja in učenja v visokošolskem izobraževanju ter opolnomočiti posameznike in institucije v visokem šolstvu, da se v sodelovanju z drugimi deležniki ter